Sök
Stäng denna sökruta.

TBE-vaccin

TBE (tick-borne encephalitis), eller på svenska, fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar.

Vanliga frågor om TBE

TBE (Tick Borne Encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom. Som namnet visar sprids sjukdomen i endemiska områden främst via saliv från fästingar, inom några minuter efter ett fästingbett. Andra infektionskällor kan vara opastöriserad mjölk, särskilt getmjölk.

De flesta som smittas får inga symtom. Om man får symtom är det oftast i två faser: Drygt en vecka efter fästingbettet får patienten lätt feber, huvudvärk och trötthet som sitter i några dagar. Upp till två tredjedelar av patienterna tillfrisknar efter den fasen.

Efter en symtomfri period på 2-10 dagar går cirka en av tre TBE-patienter in i den andra sjukdomsfasen.  Då tillstöter hög feber och eventuellt symtom från centrala nervsystemet. Man beräknar att var tionde av dessa patienter får långvariga eller kvarstående neurologiska symtom.

TBE kan vara livshotande men dödligheten är låg. Sjukdomen är särskilt riskfylld för äldre personer. Hos barn är den ovanligare och allvarliga symtom är sällsynta.

Fästingar trivs i fuktiga och skuggiga miljöer, där det finns högt gräs, buskar och snår, samt i skogar, men de kan också förekomma i trädgårdar och parker. Vuxna och barn över 1 år som vistas i riskområden rekommenderas att vaccinera sig mot TBE. 

TBE-viruset sprider sig i Sverige och riskområdena finns i södra och mellersta Sverige, framför allt i Stockholms, Södermanlands och Uppsala läns kusttrakter samt i Västra Götalandsregionen, men det finns numera också i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Örebro, Värmland, Västmanland, Dalarna samt Gävleborgs län. Ett fåtal fall har också rapporterats från Gotland, Halland, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län. Utomlands finns smittorisk i stora delar av Centraleuropa, i de baltiska länderna, i Ryssland och på Åland. TBE förekommer också i vissa delar av Norge och Danmark.

Du får vaccinet via en spruta på utsidan av överarmen. På barn som är 1-2 år ges sprutan i låret.

Hur många doser TBE-vaccin behövs?

Grundvaccinationen mot TBE omfattar 3 doser, vilket ger ett gott skydd under de 3 första åren. Vanligtvis får man 2 doser med 1-3 månaders mellanrum. Den tredje dosen, som kan tas tidigast efter 5 månader, ges vanligtvis inför nästa säsong, d.v.s. högst 12 månader efter dos 2. 

För att upprätthålla skyddet från grundvaccinationen ges en fjärde injektion efter 3 år. Därefter är rekommendationen att vaccinera sig vart femte år.

Vuxna under 50 år

För vuxna under 50 år rekommenderas det att göra grundvaccinationen och därefter ta en påfyllnadsdos vart femte år.

Vad händer om man glömmer att ta påfyllnadsdosen? Om du har gjort grundvaccinationen, men glömt att ta en eller flera av påfyllnadsdoserna behöver du inte börja om din vaccination från början.

Vuxna över 50 år

För att förbättra vaccinationsskyddet hos personer över 50 år rekommenderas en extra dos 2 månader efter den andra dosen. Grundvaccinationen består därmed av totalt 4 doser under det första året. Efter 3 år tas den första boosterdosen. Därefter påbörjas påfyllnadsschemat med en dos vart femte år. 

Rekommenderat vaccinationsschema för vuxna över 50 år: 

 • Dos 1

 • Dos 2, ges 1 månad efter dos 1

 • Dos 3, ges 2 månader efter dos 2

 • Dos 4, ges 5-12 månader efter dos 3

 • Dos 5, ges 3 år efter dos 4

För dig som tar blodförtunnande medicin

För att vi ska kunna vaccinera dig, måste det ha gått minst 8 timmar sedan du senast tog din blodförtunnande medicin, eftersom den annars riskerar att öka blödningsrisken vid injektionen.

Om du behandlas med medicin som innehåller warfarin, bör ditt senaste värde för pK-INR vara <2,8 och ha tagits under veckan innan vaccinationstillfället.

Det har inte gjorts några tester på hur TBE-vaccinet påverkar personer som är gravida eller ammar.

Det är därför i regel inte rekommenderat att ta TBE-vaccin när du är gravid. Om du ofta vistas i riskområden för TBE-smitta, rekommenderas du istället att vaccinera dig i god tid innan en planerad graviditet.

Det går däremot bra att ta vaccin mot TBE när du ammar. Det finns inget som tyder på att vaccinet är skadligt vare sig för barnet eller den som ammar.

Barn som befinner sig i områden där TBE-viruset förekommer bör vaccineras. TBE-vaccin kan ges till barn från 1 års ålder. Mindre barn (1-2 år) får sprutan i låret, medan äldre barn vaccineras i överarmen. För att få ett fullgott skydd är det bra om vaccinationen påbörjas i god tid innan fästingsäsongen börjar. 

Rekommenderat vaccinationsschema för barn under 15 år: 

 • Dos 1

 • Dos 2, ges 1 månad efter dos 1

 • Dos 3, ges 5-12 månader efter dos 2 

 • Dos 4, ges 3 år efter dos 3

Efter de initiala doserna är det rekommenderat att barnet får en påfyllnadsdos med fästingvaccin vart femte år för att bibehålla skyddet.

Vad gäller biverkningar av TBE-vaccinet, så löper barn större risk att få feber efter vaccinationen än vuxna.

Det är ovanligt med allvarliga biverkningar av TBE-vaccin. Oftast blir du lite röd, svullen och öm på stället där du fick sprutan. En del, framförallt barn, kan också få feber.

Andra biverkningar som kan förekomma är: 

 • Trötthet

 • Muskel- och ledvärk

 • Huvudvärk

 • Illamående och kräkningar

Besvären brukar vara kortvariga och gå över efter ett par dagar. 

Övrig information

En vaccination tar i regel aldrig längre än 10 minuter.

Priser enligt nedan:

 • Vuxendos 395 kr
 • Barndos 365 kr

Om du behöver avboka din tid – gör det senast 24 timmar innan din vaccination. Annars debiteras du för hela kostnaden. Avboka gör du via bokningssidan alternativt via mail eller telefon.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi har tagit emot din
avbokning / ändring av tid

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

Anmäl dig till vår mamaträning genom formuläret nedan.

Anmäl dig till vår mammaträning genom formuläret nedan.

Vi ser fram emot att träna
tillsammans med dig!

Du har fått en bokningsbekräftelse via mail. Vi har även skickat med praktisk info inför träningen.

Anmäl dig till vår gravidträning genom formuläret nedan.

Vi hjälper dig uppnå dina mål

Lämna dina uppgifter, så kontaktar vi dig inom kort för bokning av kostnadsfri konsultation.