Sök
Stäng denna sökruta.

Hälsokontroll

Varmt välkommen till Kopparhälsan för att genomgå en heltäckande hälsokontroll.

Välj den hälsokontroll som passar dig bäst.

Efter genomförd kontroll får du alltid en genomgång av resultaten, för att sedan få hjälp att skapa en individuell hälsoplan.

Beskrivning tester

Hjärta och kärl

Hjärt- och kärlsjukdom är en av de främsta dödsorsakerna i västvärlden. En av flera förekommande riskfaktorer är höga blodfetter, vilka ofta kan påverkas med kost och motion. Därför är det viktigt att hålla koll på dina blodfetter över tid. Högkänsligt CRP kan, för de flesta friska individer, användas som en riskmarkör för framtida hjärt- och kärlsjukdom.

Sköldkörtel

Förenklat kan man säga att sköldkörteln sätter takten på ämnesomsättningen i kroppen, och det är viktigt att den fungerar för att man ska må bra. Vanliga symptom vid underfunktion eller överproduktion i sköldkörteln är trötthet, frusenhet, stresskänsla, svettningar och viktuppgång.

Diabetes

Diabetes typ 2 innebär att insulinproduktionen inte längre kan tillgodose kroppens behov. Detta leder till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivåerna blir högre än normalt sett. Ett av problemen vid diabetes typ 2 är att kroppens celler är mindre känsliga för hormonet insulin, vilket kallas för insulinresistens.

Leverfunktion

Levern är kroppens näst största organ och producerar flera viktiga proteiner. Genom att testa dina levervärden kan du få en indikation på hur din lever mår.

Njurfunktion

Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen, bland annat så filtrerar de blodet. Orsakerna till njursjukdomar är många. Bland annat kan du få besvär om du har en ärftlighet för njursjukdom, diabetes, övervikt eller om du är rökare.

Blodstatus

Blodbrist innebär att du har för lite röda blodkroppar i blodet. De röda blodkropparna transporterar syre till cellerna och behövs för de flesta av kroppens funktioner, som blodbildning, ämnesomsättning och energiproduktion. Blodbrist kan göra att du blir trött, yr och får huvudvärk.

 

Allmän läkarundersökning av din hälsostatus samt rådgivning.

PEF-mätning

Röret leder till en mätare som registrerar luftflödet. Du får då fram ett så kallat PEF-värde, vilket visar hur dina lungor fungerar.

Vilopuls
Mäter antalet hjärtslag per minut under avslappning.

Riskanalys
En typ av screening av hjärtfunktionen för att utesluta eller identifiera eventuella risker.

Stressanalys
Vår stresskontroll utgår från hjärtslagsvariabiliteten för att avgöra stressbelastningen för hjärtat.

Cardio Fit Level
Ett värde för hur vältränat ditt hjärta är på en skala 1-10.

Träningszoner
Antalet hjärtslag under olika träningsfaser definieras utifrån ett antal testresultat.

Vattenvolym
Den totala mängden vätska i kroppen, här uttryckt som ”body water”.

Muskelmassa
Andelen muskelmassa som skyddar och ger stöd åt ditt muskelskelett-system.

Muskeldistribution
En utvärdering som visar fördelningen av muskler i jämförelse med standardvärden.

Fettprocent
Procent kroppsfett ger en indikation på hur stor andel av kroppsmassan som utgörs av fett.

Visceralt fett
En typ av fett innanför bukhinnan som kan innebära en högre risk för diabetes, högt blodtryck och kärlsjukdom.

Vilande metabolism
Mäter den mängd energi som krävs för andning, blodcirkulation, celltillväxt och matsmältning vid fullständig vila.

Energianskaffning
Andningsgasanalys som mäter förbränningen av kolhydrater och fetter och visar vad din kropp föredrar som bränsle.

Syreupptagningsförmåga
En avgörande indikator för att utvärdera din hälsostatus och kondition.

Syreförbränning
Här mäts mängden koldioxid i utandningen ger information om din kosthållning.

Hälsovanor
Undersöker dina hälsovanor i form av fysisk aktivitet, sömn, alkoholintag och rökning/snusning.

Psykisk hälsa
Ditt psykiska välmående. Påverkar din fysiska status och är därför avgörande för god hälsa.

Motståndskraft
Här beskrivs din förmåga att hantera utmaningar och svåra situationer på ett bra sätt.

Viljekraft
Viljekraften, viljan att välja och agera, är ett mått på hur du kan hantera olika hinder och motgångar.

Axlar
Värden för stabilitet och rörlighet som skyddar axlarna från smärta och skador.

Höft, knä och anklar
En kontroll av rörligheten i dina höfter, knän och fotleder. Även balans och kroppsstabilitet testas.

Bål
Ett test som analyserar bålrörlighet och bålstabiliteten.

Övrig information

Hälsokontroll bas består av två besök:

1. Provtagning (blodprov).

Tidsåtgång 10 min.

2. Tester och genomgång av provsvar samt testresultat. Framtagning av personlig hälsoplan.

Tidsåtgång 90 min.

Hälsokontroll plus består av tre besök:

1. Provtagning (blodprov) + tester

Tidsåtgång 30 min.

2. Läkarundersökning

Tidsåtgång 30 min.

3. Tester och genomgång av provsvar samt testresultat. Framtagning av personlig hälsoplan.

Tidsåtgång 90 min.

 • Hälsokontroll bas: 2255kr
 • Hälsokontroll plus: 3980kr

Ta alltid med giltig legitimation vid provtagning!

Sköldkörtel

Medicinering

 • Om du äter levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning.
 • Biotin (vitamin B7) kan påverka resultatet avstå detta några dagar innan din provtagning.

Blodsocker

Träning

 • Bör undvikas innan provtagning, då kroppsaktivitet kan påverka analysen.

Mat och alkohol

 • Undvik alkohol och fet mat dagen före din provtagning
 • Provet ska tas på fastande mage vilket betyder ingen mat ska intagas tolv timmar innan provtagning. Kan dricka vatten , te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk

Medicinering

 • Ta ej NSAID-preparat (antiinflammatoriska mediciner) innan provtagning. Undantag för paracetamol.

Hjärta/kärl

Träning

 • Bör undvikas innan provtagning, då kroppsaktivitet kan påverka analysen.

Mat och alkohol

 • Undvik alkohol och fet mat dagen före din provtagning.
 • Provet ska tas på fastande mage vilket betyder ingen mat ska intagas tolv timmar innan provtagning. Kan dricka vatten , te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk

Vitaminer

Medicinering

 • Om du äter någon järnmedicin, andra mineraler och vitaminer (kosttillskott) skall dessa inte tas 24 timmar innan provtagning.
 • Om du äter levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning.
 • Biotin (vitamin B7) kan påverka resultatet avstå detta några dagar innan din provtagning.

Mat och alkohol

 • Undvik alkohol och fet mat dagen före din provtagning före klockan 10.00.
 • Provet bör tas på morgonen före 10.00 eftersom den är dygns varierande parametrar.

Hormoner kvinna/man 

Mat och alkohol

 • Undvik alkohol och fet mat dagen före din provtagning
 • Provet ska tas på fastande mage vilket betyder ingen mat ska intagas tolv timmar innan provtagning. Kan dricka vatten , te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk

Medicinering

 • Ta ej NSAID-preparat (antiinflammatoriska mediciner) innan provtagning. Undantag för paracetamol.
 • Om du har en pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling bör analys ej utföras.

Har du friskvårdsbidrag via din arbetsplats?

Hos oss kan du använda bidraget för din hälsokontroll.

Välj om du bokar via din friskvårdsportal eller via oss direkt. Till exempel, bokar du via vår hemsida så hjälper vi dig på plats att nyttja ditt friskvårdsbidrag.

Vi är anslutna till följande friskvårdsportaler:

Efter genomförd hälsokontroll erbjuder vi en rad olika tilläggstjänster. Dessa tjänster är direkt kopplade till de eventuella hälsorisker som uppdagats samt de hälsomål man suttit upp.

Om du behöver avboka din tid – gör det senast 24 timmar innan din hälsokontroll. Annars debiteras du för hela kostnaden. Avboka gör du via bokningssidan alternativt via mail eller telefon direkt.

Varmt välkommen till Kopparhälsan för att genomgå en heltäckande hälsokontroll.

Välj den hälsokontroll som passar dig bäst.

Efter genomförd kontroll får du alltid en genomgång av resultaten, för att sedan få hjälp att skapa en individuell hälsoplan.

Hälsokontroll bas

2255kr
 • Livsstilsenkät
 • Vikt & längd
 • BMI & Kroppssammansättning
 • Midje- & höftmått
 • Blodtryck & vilopuls
 • Blodprov diabetes
 • Blodprov hjärta/kärl
 • Blodprov leverfunktion
 • Blodprov njurfunktion
 • Blodprov blodstatus
 • Blodprov sköldkörtel
 • Blodprov prostata (män)
 • Blodprov hormoner (kvinnor)
 • Lungkapacitet (PEF)
 • Lungfunktion (Spirometri)
 • Hjärtfunktion (EKG)
 • Stressanalys hjärtat
 • Riskanalys hjärta
 • Cardio fit level
 • Metabolism i vila (förbränning)
 • Energianskaffning & syreförbränning
 • Konditionstest på cykel (submaxtest)
 • Läkarundersökning
 • Rörlighetsanalys
 • Synundersökning
 • Hörseltest
 • Individuell statistik & analys
 • Individuell hälsovisonsplan
 • Uppföljning av hälsokoordinator

Hälsokontroll plus

3980kr
 • Livsstilsenkät
 • Vikt & längd
 • BMI & Kroppssammansättning
 • Midje- & höftmått
 • Blodtryck & vilopuls
 • Blodprov diabetes
 • Blodprov hjärta/kärl
 • Blodprov leverfunktion
 • Blodprov njurfunktion
 • Blodprov blodstatus
 • Blodprov sköldkörtel
 • Blodprov prostata (män)
 • Blodprov hormoner (kvinnor)
 • Lungkapacitet (PEF)
 • Lungfunktion (spirometri)
 • Hjärtfunktion (EKG)
 • Stressanalys hjärtat
 • Riskanalys hjärta
 • Cardio fit level
 • Metabolism i vila (förbränning)
 • Energianskaffning & syreförbränning
 • Konditionstest på cykel (submaxtest)
 • Läkarundersökning
 • Rörlighetsanalys
 • Synundersökning
 • Hörseltest
 • Individuell statistik & analys
 • Individuell hälsovisonsplan
 • Uppföljning av hälsokoordinator

Beskrivning tester

Hjärta och kärl

Hjärt- och kärlsjukdom är en av de främsta dödsorsakerna i västvärlden. En av flera förekommande riskfaktorer är höga blodfetter, vilka ofta kan påverkas med kost och motion. Därför är det viktigt att hålla koll på dina blodfetter över tid. Högkänsligt CRP kan, för de flesta friska individer, användas som en riskmarkör för framtida hjärt- och kärlsjukdom.

Sköldkörtel

Förenklat kan man säga att sköldkörteln sätter takten på ämnesomsättningen i kroppen, och det är viktigt att den fungerar för att man ska må bra. Vanliga symptom vid underfunktion eller överproduktion i sköldkörteln är trötthet, frusenhet, stresskänsla, svettningar och viktuppgång.

Diabetes

Diabetes typ 2 innebär att insulinproduktionen inte längre kan tillgodose kroppens behov. Detta leder till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivåerna blir högre än normalt sett. Ett av problemen vid diabetes typ 2 är att kroppens celler är mindre känsliga för hormonet insulin, vilket kallas för insulinresistens.

Leverfunktion

Levern är kroppens näst största organ och producerar flera viktiga proteiner. Genom att testa dina levervärden kan du få en indikation på hur din lever mår.

Njurfunktion

Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen, bland annat så filtrerar de blodet. Orsakerna till njursjukdomar är många. Bland annat kan du få besvär om du har en ärftlighet för njursjukdom, diabetes, övervikt eller om du är rökare.

Blodstatus

Blodbrist innebär att du har för lite röda blodkroppar i blodet. De röda blodkropparna transporterar syre till cellerna och behövs för de flesta av kroppens funktioner, som blodbildning, ämnesomsättning och energiproduktion. Blodbrist kan göra att du blir trött, yr och får huvudvärk.

 

Allmän läkarundersökning av din hälsostatus samt rådgivning.

PEF-mätning

Röret leder till en mätare som registrerar luftflödet. Du får då fram ett så kallat PEF-värde, vilket visar hur dina lungor fungerar.

Vilopuls
Mäter antalet hjärtslag per minut under avslappning.

Riskanalys
En typ av screening av hjärtfunktionen för att utesluta eller identifiera eventuella risker.

Stressanalys
Vår stresskontroll utgår från hjärtslagsvariabiliteten för att avgöra stressbelastningen för hjärtat.

Cardio Fit Level
Ett värde för hur vältränat ditt hjärta är på en skala 1-10.

Träningszoner
Antalet hjärtslag under olika träningsfaser definieras utifrån ett antal testresultat.

Vattenvolym
Den totala mängden vätska i kroppen, här uttryckt som ”body water”.

Muskelmassa
Andelen muskelmassa som skyddar och ger stöd åt ditt muskelskelett-system.

Muskeldistribution
En utvärdering som visar fördelningen av muskler i jämförelse med standardvärden.

Fettprocent
Procent kroppsfett ger en indikation på hur stor andel av kroppsmassan som utgörs av fett.

Visceralt fett
En typ av fett innanför bukhinnan som kan innebära en högre risk för diabetes, högt blodtryck och kärlsjukdom.

Vilande metabolism
Mäter den mängd energi som krävs för andning, blodcirkulation, celltillväxt och matsmältning vid fullständig vila.

Energianskaffning
Andningsgasanalys som mäter förbränningen av kolhydrater och fetter och visar vad din kropp föredrar som bränsle.

Syreupptagningsförmåga
En avgörande indikator för att utvärdera din hälsostatus och kondition.

Syreförbränning
Här mäts mängden koldioxid i utandningen ger information om din kosthållning.

Hälsovanor
Undersöker dina hälsovanor i form av fysisk aktivitet, sömn, alkoholintag och rökning/snusning.

Psykisk hälsa
Ditt psykiska välmående. Påverkar din fysiska status och är därför avgörande för god hälsa.

Motståndskraft
Här beskrivs din förmåga att hantera utmaningar och svåra situationer på ett bra sätt.

Viljekraft
Viljekraften, viljan att välja och agera, är ett mått på hur du kan hantera olika hinder och motgångar.

Axlar
Värden för stabilitet och rörlighet som skyddar axlarna från smärta och skador.

Höft, knä och anklar
En kontroll av rörligheten i dina höfter, knän och fotleder. Även balans och kroppsstabilitet testas.

Bål
Ett test som analyserar bålrörlighet och bålstabiliteten.

Övrig information

Hälsokontrollen består av två besök:

1. Provtagning (blodprov).

Tidsåtgång 10 min.

2. Tester och genomgång av provsvar samt testresultat. Framtagning av personlig hälsoplan.

Tidsåtgång 90 min.

Hälsokontrollen består av tre besök:

1. Provtagning (blodprov) + tester

Tidsåtgång 30 min.

2. Läkarundersökning

Tidsåtgång 30 min.

3. Tester och genomgång av provsvar samt testresultat. Framtagning av personlig hälsoplan.

Tidsåtgång 90 min.

 • Hälsokontroll bas: 2255kr
 • Hälsokontroll plus: 3980kr

Ta alltid med giltig legitimation vid provtagning!

Sköldkörtel

Medicinering

 • Om du äter levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning.
 • Biotin (vitamin B7) kan påverka resultatet avstå detta några dagar innan din provtagning.

Blodsocker

Träning

 • Bör undvikas innan provtagning, då kroppsaktivitet kan påverka analysen.

Mat och alkohol

 • Undvik alkohol och fet mat dagen före din provtagning
 • Provet ska tas på fastande mage vilket betyder ingen mat ska intagas tolv timmar innan provtagning. Kan dricka vatten , te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk

Medicinering

 • Ta ej NSAID-preparat (antiinflammatoriska mediciner) innan provtagning. Undantag för paracetamol.

Hjärta/kärl

Träning

 • Bör undvikas innan provtagning, då kroppsaktivitet kan påverka analysen.

Mat och alkohol

 • Undvik alkohol och fet mat dagen före din provtagning.
 • Provet ska tas på fastande mage vilket betyder ingen mat ska intagas tolv timmar innan provtagning. Kan dricka vatten , te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk

Vitaminer

Medicinering

 • Om du äter någon järnmedicin, andra mineraler och vitaminer (kosttillskott) skall dessa inte tas 24 timmar innan provtagning.
 • Om du äter levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning.
 • Biotin (vitamin B7) kan påverka resultatet avstå detta några dagar innan din provtagning.

Mat och alkohol

 • Undvik alkohol och fet mat dagen före din provtagning före klockan 10.00.
 • Provet bör tas på morgonen före 10.00 eftersom den är dygns varierande parametrar.

Hormoner kvinna/man 

Mat och alkohol

 • Undvik alkohol och fet mat dagen före din provtagning
 • Provet ska tas på fastande mage vilket betyder ingen mat ska intagas tolv timmar innan provtagning. Kan dricka vatten , te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk

Medicinering

 • Ta ej NSAID-preparat (antiinflammatoriska mediciner) innan provtagning. Undantag för paracetamol.
 • Om du har en pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling bör analys ej utföras.

Har du friskvårdsbidrag via din arbetsplats?

Hos oss kan du använda bidraget för din hälsokontroll.

Välj om du bokar via din friskvårdsportal eller via oss direkt. Till exempel, bokar du via vår hemsida så hjälper vi dig på plats att nyttja ditt friskvårdsbidrag.

Vi är anslutna till följande friskvårdsportaler:

Efter genomförd hälsokontroll erbjuder vi en rad olika tilläggstjänster. Dessa tjänster är direkt kopplade till de eventuella hälsorisker som uppdagats samt de hälsomål man suttit upp.

Om du behöver avboka din tid – gör det senast 24 timmar innan din hälsokontroll. Annars debiteras du för hela kostnaden. Avboka gör du via bokningssidan alternativt via mail eller telefon direkt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi har tagit emot din
avbokning / ändring av tid

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort!

Anmäl dig till vår mamaträning genom formuläret nedan.

Anmäl dig till vår mammaträning genom formuläret nedan.

Vi ser fram emot att träna
tillsammans med dig!

Du har fått en bokningsbekräftelse via mail. Vi har även skickat med praktisk info inför träningen.

Anmäl dig till vår gravidträning genom formuläret nedan.

Vi hjälper dig uppnå dina mål

Lämna dina uppgifter, så kontaktar vi dig inom kort för bokning av kostnadsfri konsultation.